Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała nr 93/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Załącznik nr 1 do uchwały