Zapraszamy do udziału w konkursie pn.„Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krakowskiego.

         Głównymi celami konkursu są:

  • uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka,
  • budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych,
  • przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw prorodzinnych i prospołecznych,
  • ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny a funkcjonowaniem społeczeństwa.

Konkurs jest jednoetapowy.

Zgodnie z regulaminem:

  1. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują prace w formie:
  2. filmu,
  3. prac literackich,

Prace na konkurs szkoły przesyłają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 5 maja 2017 r. z dopiskiem: Konkurs „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 maja 2017 r.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 68/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie organizacji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Krakowskiego.

Konkurs realizowany jest w okresie od 4 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r.

Uchwała Nr 68/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r.