Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: “Program Korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”.

Uchwała nr 117/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 roku
Załącznik nr 1 do uchwały – Program
Załącznik nr 2 do uchwały – Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy Oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie