W dniu 12 maja br. komisja konkursowa w składzie: Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Janina Grela  – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej, Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Jerzy Cywicki – Dyrektor Wydziału Informatyki, Maria Podolska – przedstawiciel Wydziału Edukacji, wyłoniła zwycięzców konkursu „ Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”

Wyniki konkursu:

Grupa I – uczniowie szkół gimnazjalnych

W kategorii praca literacka:

I  miejsce – Martyna Maćkiewicz – uczennica Gimnazjum im. K. Wielkiego w Słomnikach
II miejsce – Dominika Fryt – uczennica Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
III miejsce –  Alicja Patyk – uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Sułoszowej

W kategorii film:

Nagroda została przyznana -Natalii Korbiel, Wojciechowi Szecówka, Antoniemu Bodzęta, Małgorzacie Pękala, Annie Pękala uczniom Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

Grupa II  -uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych:

W kategorii praca literacka:

I  miejsce –  Konrad Kościelny – uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
II miejsce – Alicja Kowalik – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Centrum  Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach
III miejsce – Marta Soczówka- uczennica Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

W kategorii film:

Nagroda została przyznana – Krzysztofowi Liskiewiczowi -uczniowi Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Termin rozdania nagród zostanie podany na stronie internetowej Starostwa. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w konkursie, zostaną powiadomione telefonicznie z należytym wyprzedzeniem za pośrednictwem szkoły.