WB-I.6331.3.83.2017                                                                                                                                      Kraków, dnia 16 czerwca  2017 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 74

Nazwa biura:  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia:  
Burze /1
Obszar:
województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.):
od godz. 13:00 dnia 16.06.2017 do godz. 20:00 dnia 16.06.2017
Przebieg:
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:
(%) 80 %
Uwagi:
Brak
Dyżurny:
Michał Solarz
Godzina i data wydania:
godz. 06:52 dnia 16.06.2017
SMS:
IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 malopolskie od 13:00/16.06 do 20:00/16.06.2017 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00, fax.:  (12) 422-72-08, czk@malopolska.uw.gov.pl