1. Komisja Rewizyjna – 5 czerwca, godz. 1100 – posiedzenie w Starostwie
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 22 czerwca, godz. 1500
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 28 czerwca, godz. 1040
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 7 czerwca, godz. 900
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 20 czerwca, godz. 1400
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 27 czerwca, godz. 1200
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 20 czerwca, godz. 1230
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 27 czerwca, godz. 1030
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 27 czerwca, godz. 1400

XXXII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 28 czerwca 2017 r. o godz. 1100

Sesja dot. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu krakowskiego za rok 2016

 • Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. – opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
 • Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie