Przypominamy, że do 30 czerwca 2017 roku trwa konkurs na projekt logo Powiatu Krakowskiego. Celem konkursu jest wyłonienie znaku, który stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej powiatu i będzie mógł być wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych. Zachęcamy Państwa do składania prac konkursowych.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 na Dziennik Podawczy w Starostwie Powiatowym w Krakowie, Aleja Słowackiego 20. Termin został przedłużony decyzją Zarządu Powiatu w Krakowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca 2017 r.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.

Więcej szczegółów w załącznikach: