W załączeniu, przekazuję do stosownego wykorzystania INFORMACJĘ O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:45 O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego.

Data i godzina wydania: 10.07.2017 – godz. 14:25
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:45

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 10.07.2017 do godz. 15:00 dnia 11.07.2017

Obszar: Zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski