1. Komisja Rewizyjna – 29 sierpnia, godz. 1100 – omówienie sprawozdania za I półrocze
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju – 29 sierpnia, godz. 1000
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 30 sierpnia, godz. 1000
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej – 29 sierpnia, godz. 930
 5. Komisja Edukacji Publicznej – 28 sierpnia, godz. 1400
 6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 29 sierpnia, godz. 1200 (wyjazdowa wspólna z Komisją Promocji do siedziby ZDPK)
 7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 28 sierpnia, godz. 1500
 8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 29 sierpnia, godz. 1100
 9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 29 sierpnia, godz. 1200 (wyjazdowa wspólna z Komisją Infrastruktury do siedziby ZDPK)

XXXIII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30 sierpnia 2017 r. o godz. 1100

Sesja dot. rozwoju wsi, rolnictwa i ochrony środowiska

 • Informacja dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2016
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2017 r.
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2017 r.