Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że ze względu na wysoki stopień skomplikowania prac na obiekcie mostowym w Kłokoczynie w km 9+300 drogi powiatowej nr 2187K (18296) Przeginia Duchowna – Kamień – Rusocice – Czernichów wystąpiła konieczność wydłużenia zamknięcia ww. obiektu do godziny 22:00 w dniu 19 lipca 2017 roku. Ruch pojazdów będzie kierowany na trasę zastępczą.