Uprzejmie informujemy, że środki finansowe dostępne w 2017 roku w ramach małych grantów na zadania z zakresu  kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego zostały wyczerpane.

Możliwe jest jeszcze uzyskanie wsparcia finansowego w ramach małych grantów na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.