INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:77 – województwo małopolskie

Data i godzina wydania: 20.09.2017 – godz. 15:43
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie przekroczone zostaną stany ostrzegawcze – w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa. Punktowo, w miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów deszczu, możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski