Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła konkurs pn. #BeInclusive Eu Sport Awards, którego celem jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu. W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa. Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2015 roku, zgodnie z informacją znajdującą się na stronie https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en