W związku z silnymi opadami deszczu i wzrostem stanów wód na rzekach w piątek w samo południe odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W gminach Skawina, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce i Liszki w dniu wczorajszym ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Starosta krakowski również ogłosił 21 września 2017 roku pogotowie przeciwpowodziowe. Przedstawiciele gmin przedstawili aktualną sytuację (na godz. 12:00 w dniu 22.09.2017r.).

Na terenie gminy Skawina przez całą noc działał sztab kryzysowy. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP i Ochotnicza Straż Pożarna pracowała nad zabezpieczeniem występujących zagrożeń. W Wielkich Drogach obkładano brzeg Sosnówki workami z piaskiem, w Skawinie przy ul. Zielonej wypompowywano wodę z piwnic, starano się również zabezpieczyć miejsca, gdzie wylała rzeka Cedron i starorzecze w Skawinie. Sytuacja została opanowana, woda opada.

W gminie Liszki prowadzony jest monitoring rzek. Wylała Kaszowianka a nad jej zabezpieczeniem pracują druhowie z OSP. Suchy zbiornik w Piekarach choć jeszcze niedokończony zbiera nadmiar wody.

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce jest podniesiony stan rzeki Wisły ale na razie nie ma potrzeby by gdziekolwiek interweniować. Dwie przepompownie odprowadzają wodę z mniejszych rzek gdzie stan wód się podniósł.

Gmina Czernichów prowadzi na bieżąco monitoring wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle oraz zagrożenia mogące okolicznie wystąpić na jej terenie. Z powodu wysokiego stanu rzeki Wisły zamknięto przeprawę promową w Jeziorzanach.

Wszystkie służby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa na bieżąco monitorują sytuację.

Państwowa Straż Pożarna od wczoraj zanotowała 52 zdarzenia na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego. Obecnie 110 strażaków z PSP i 21 strażaków ze szkoły aspirantów jest w gotowości do działania. Na dyżurach domowych są strażacy, którzy w razie potrzeby mogą być w każdej chwili wezwani do jednostek. Sprzęt potrzebny do opanowania sytuacji w zagrożonych miejscach jest gotowy do użycia.

Policja prowadzi monitoring dróg na zagrożonych terenach oraz jest w gotowości do przeprowadzenie ewentualnej ewakuacji i zabezpieczenia terenu ewakuowanego.

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie monitoruje stan wałów przeciwpowodziowych oraz całej infrastruktury wodnej.

Na zakończenie posiedzenia starosta krakowski mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizacje zagrożeń na terenie powiatu, polecił wszystkim służbom utrzymywanie stałej współpracy w celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji oraz przekazywania danych dotyczących bieżącej sytuacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego