Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” zaprasza do wzięcia udziału w dwóch konkursach plastycznych pn. „Współczesny mały i duży Patriota” oraz „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”. Pierwszy konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 5-16 lat, a drugi  do mieszkańców województwa małopolskiego powyżej 16 roku życia bez górnej granicy wieku.

Prace konkursowe należy dostarczyć/wysłać do dnia 31.10.2017r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

“Współczesny mały i duży Patriota” – regulamin konkursu

“Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego” – regulamin konkursu

Więcej informacji na temat konkursu http://www.rdr.ilimanowa.pl/