INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:72

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 09:04 dnia 12.09.2017 do godz. 06:00 dnia 13.09.2017
Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin
Wiadomość SMS: IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) od09:04/12.09.do06:00/13.09.2017