Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie skorzystają już w tym roku z nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 13600 zł i wsparciu ze strony Powiatu Krakowskiego w kwocie 3400 zł program „Aktywna tablica” realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

W ramach programu szkoła będzie mogła zakupić tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, głośniki czy interaktywny monitory dotykowy, jak również obowiązkowo podejmie działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w procesie nauczania.