W ramach realizacji programu „Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020”, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy al. Słowackiego 20 w Krakowie, pełnione są dyżury mediacyjne mające na celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, spraw rozwodowych, w tym sposobu sprawowania opieki nad dziećmi czy podziału majątku po rozwodzie, a także udzielanie pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych w przypadkach konfliktów pokoleniowych czy braku porozumienia między rodzicami a dziećmi, sporów przy ustalaniu zasad opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy starszymi członkami rodzin, kontrowersji dotyczących gospodarowania wspólnym majątkiem, itp.

Porady udzielane są przez mediatora bezpłatnie, w godz. 1600-1800, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowe informacje: tel. 12-634-42-66 wew. 564 lub 569 w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie