W Filii Starostwa Powiatowego w Skawinie przy ul. Kopernika 13 oddano do użytku nową windę, która umożliwi osobom niepełnosprawnym sprawnie przemieszczać się po budynku urzędu. Zakup i montaż windy został zrealizowany w ramach programu pt. „Dobudowa windy do budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie, wydział zamiejscowy w Skawinie”. Całkowity koszt wyniósł 366.000 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wniosło 150.000 zł. W odbiorze windy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Krakowie.