Wojciech Pałka
STAROSTA KRAKOWSKI
serdecznie zaprasza
na
FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POWIATU KRAKOWSKIEGO
15 listopada 2017 r. godz. 14.00-18.00
Sala obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

 

PROGRAM FORUM:

13.00                
Recepcja – spotkanie przy kawie

14.00-14.15     
Powitanie – otwarcie forum
Wojciech Pałka – starosta krakowski

14.15-14.30     
Prezentacja idei forum, jego tez oraz form pracy
Jacek Kwiatkowski – wiceprezes zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa

14.30-15.45     
Sesja I
Budowanie marki powiatu.
Możliwe obszary współpracy, szczególnie w zakresie turystyki, ekologii i rozwoju gospodarczego
Jacek Kwiatkowski – wiceprezes zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa

15.45-16.00     
Przerwa

16.00-16.30     
Sesja II
Nagroda dla najlepszych projektów realizowanych przez NGO na terenie powiatu krakowskiego.

Omówienie założeń i regulaminu konkursu
Mirosław Golanko – dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Dobre praktyki – prezentacja projektów realizowanych na terenie powiatu krakowskiego
Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”
Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”

16.30-17.30     
Sesja III
Komunikacja i wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi
Jacek Kwiatkowski – wiceprezes zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa

17.30-17.50     
Dyskusja i podsumowanie

17.50-18.00     
Zamknięcie forum
Tadeusz Nabagło – wicestarosta

Prosimy o zgłoszenie udziału w forum do dnia 13 listopada 2017 r. na adres e-mail: ngo@powiat.krakow.pl lub telefonicznie: 12 397 93 13, 12 632 59 22.