INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:85 (woj. małopolskie)

Data i godzina wydania: 27.10.2017 – godz. 10:44
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:85
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.10.2017 do godz. 08:00 dnia 28.10.2017
Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca (małopolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, a także w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg będzie miało w południowej części województwa. Punktowo (na mniejszych ciekach) istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie

Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka