W sobotę 14 października 2017 r. w Liszkach odbył się II Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”. W imprezie wzięło udział 61 par. Do Liszek przyjechały pary z Wilna, Gdańska, Malborka, Starego Pola, Bielska – Białej, Dobczyc, Niewiadowa, Łazowa, Liszek i Krakowa. Turniej rozpoczął się uroczystym polonezem wykonanym przez tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” oraz wszystkich uczestników. Następnie do wieczora trwały finały w różnych kategoriach wiekowych i klasach. Na widowni zasiadły rodziny i przyjaciele uczestników, mieszkańcy gminy, powiatu, Krakowa oraz zaproszeni goście. Na spragnionych i głodnych czekały ciasta i ”chłopski – lisiecki stół” – przygotowane przez rodziców dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”. Wszyscy uczestnicy turnieju dzięki wsparciu wielu sponsorów zostali obdarowani upominkami a najlepsi wyjechali z pucharami i medalami.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym gminy Liszki, Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego.

Patronat merytoryczny nad turniejem objęła komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF®