Uprzejmie informujemy, że środki finansowe dostępne w 2017 roku w ramach tzw. małych grantów zostały wyczerpane.