Starosta krakowski ogłasza konsultacje do projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Konsultacje będą trwały w okresie od 20 do 30 października 2017 r. W konsultacjach mogą brać udział uprawnione podmioty działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu Programu należy składać na załączonym formularzu:
– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20
– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu Programu w załączeniu.

Uchwała
Zarządzenie
Załącznik do zarządzenia
Formularz do zarządzenia
Projekt Programu współpracy na rok 2018
Załącznik do projektu Programu współpracy na rok 2018