Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

Uchwała Nr 213/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 października 2017 roku
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3