Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2018 roku.

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 221/2017 z dnia 25 października 2017 wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków, w ramach ww programu, do dnia 31 stycznia 2018 roku.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie należy składać wnioski w ramach:

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dofinansowanie w wysokości do 150.000,00 zł (nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą).

obszaru D – likwidacja barier transportowych, dofinansowanie w wysokości (nie więcej niż 60%  kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą) do:

  • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250.000,00 zł dla autobusów

W przypadku pytań dotyczących ww. programu prosimy o kontakt telefoniczny: 12-39-79-567


Uchwała nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017
Uchwała nr 222/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 października 2017
Wniosek