W dniu 19 października 2017 r. z Okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie władz Powiatu Krakowskiego z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych, na którym zaproszonym gościom wręczono Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zaangażowanie w codzienną pracę oraz wysiłek włożony w rozwój szkół i placówek. Nagrody wręczyli starosta krakowski Wojciech Pałka, członkowie Zarządu Powiatu Janina Grela i Arkadiusz Wrzoszczyk oraz dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska.

Lista nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów szkół:

 1. Paweł Tomczyk – nauczyciel w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,
 2. Karol Papisz – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,
 3. Renata Góralczyk – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach
 4. Alicja Milczarek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach
 5. Jacek Lelek – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie
 6. Marta Wojtanowska – wicedyrektor  Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
 7. Justyna Gerc-Tobiczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
 8. Elżbieta Stanek – nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
 9. Urszula Gąsior – nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
 10. Katarzyna Samborska – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
 11. Bogumiła Oczkowska – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
 12. Zofia Boroń – nauczyciel w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
 13. Joanna Wasilewska – nauczyciel w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
 14. Bożena Mrozicka – nauczyciel w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
 15. Beata Lachman-Orłowska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie,
 16. Agnieszka Kozień – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie,
 17. Maria Strzęp – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie,
 18. Iwona Stec – nauczyciel w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego w Krakowie
 19. Zbigniew Podolski – Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie