Włączając się w ogólnokrajowe obchody Roku Tadeusza  Kościuszki Powiat Krakowski wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach podjął inicjatywę zorganizowania konkursu na projekt edukacyjny, przeznaczony dla uczniów szkół z terenu naszego powiatu. Mottem konkursu była myśl Tadeusza Kościuszki: „Nie posiada żadnej wartości ten, kto nikomu nie jest pożyteczny”.

16 października 2017 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie odbyła się sesja popularnonaukowa podsumowująca ów projekt, którą objęli swoim  patronatem senator Rzeczpospolitej Polskiej Marek Pęk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Otwarcia sesji dokonał wicestarosta krakowski, Wojciech Pałka, obecni byli także członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj oraz liczni radni.

Uczestnicy sesji mieli okazję wysłuchać wystąpień przybliżających życie i działalność naszego wielkiego rodaka, które przedstawili Prezes Komitetu Kopca Kościuszki Mieczysław Rokosz, Barbara Wachowicz oraz dr Andrzej Białkiewicz, Prorektor Politechniki Krakowskiej. Zaprezentowane zostały także zwycięskie projekty. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Tenczynku, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach, a trzecie Szkoła Podstawowa w Zalasiu.

W kategorii szkól ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce przypadło Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Skawinie, drugie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie, a trzecie reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Zespół Tańców Świata „Zdrojanie” z Krzeszowic, prezentując tańce polskie i regionalne.