25 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję poprowadziła nowa przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik. Głównym tematem sesji była informacja Wydziału Edukacji dotycząca edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim oraz raport Biura ds. Rozwoju i Strategii z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego. Rada Powiatu przyjęła też uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017-2027, zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017 oraz w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego polegającego na budowie przepustu pod drogą powiatową nr 2142 w miejscowości Januszowice.