W środę, 18 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Krakowskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Krakowskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Krakowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krakowskiego.
  9. Zamknięcie obrad.