W czwartek, 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne z budynku na wypadek zagrożenia pożarowego, przeprowadzone przez doświadczonych oficerów straży pożarnej. Ćwiczenia zostały poprzedzone częścią teoretyczną, która odbyła się w dniach 13 i 17 listopada br. (Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2017 Starosty Krakowskiego z dnia 24 października 2017 r.) W ćwiczeniach udział wzięło około 230 osób.

Uczestnicy

 1. Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,
 2. Personel i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,
 3. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie,
 4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 5. Komisariat Policji w Krzeszowicach,
 6. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3 w Krakowie,
 7. Jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszowice,
 8. Zakład Energetyczny „Tauron” w Krakowie,
 9. Zakład Gazowniczy – PGNiG w Krakowie

Obserwatorami ćwiczenia byli:

 1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,
 2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie,
 3. Pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego,
 4. Dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu.