Informujemy, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia generalnego remontu budynku przy ul.  Krakowskie Przedmieście.110 w Zielonkach, Komisariat Policji w Zielonkach od dnia 28 listopada 2017 r. będzie czasowo funkcjonował w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod niżej wskazanym adresem:

Komisariat Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie
ul. Władysława Łokietka 205
31-263 Kraków

Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostaną bez zmian.