Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie pragnie poinformować, że w aplikacji internetowej WebEWID, dla zalogowanych użytkowników, została uruchomiona usługa płatności internetowych Paybynet, której operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Usługa pozwala na przeprowadzanie szybkich i wygodnych płatności on-line.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu  z potwierdzeniem. Oznacza to, że płatność kierowana jest z rachunku bankowego klienta na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Krakowie (co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi).  

Po dokonaniu płatności Starostwo Powiatowe w Krakowie otrzymuje Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO), a wnioskodawca uzyskuje w systemie WebEWID natychmiastowy dostęp do zamówionych materiałów.

Z tytułu świadczenia usługi Paybynet firma KIR S.A. pobiera prowizję od Płatnika, której wysokość wyświetlana jest każdorazowo w trakcie dokonywania płatności.

Prowizja pobierana jest automatycznie z chwilą dokonania płatności w jego bankowości elektronicznej.

Obecnie z usługi  bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków:

 

Banki

Banki

Pełna lista banków: http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl