W piątek 24 listopada 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki, w którym wzięło udział 25 przedstawicieli służb, inspekcji, straży oraz jednostek i wydziałów starostwa powiatowego. W pierwszej części spotkania omówiono stan przygotowań przez poszczególne instytucje i służby do ekstremalnych warunków zimowych oraz zasady współdziałania i przekazywania informacji w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Uczestnicy podkreślali dobrą współpracę podczas akcji zima. W drugiej części omówiono stan przygotowań do organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych.