W okresie konsultacji trwających od 20 do 30 października 2017 r. nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do zamieszczonego projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.