W dniu 7 listopada 2017 r., dokonano w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach uroczystego odsłonięcia ściany ceramicznej pt. Rajski Ogród. Inicjatorem zorganizowania warsztatów dla osób niepełnosprawnych była prof. Marita Benke-Gajda reprezentująca Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”. To dzięki Jej zaangażowaniu, mogły odbyć się na  terenie domu pomocy społecznej warsztaty ceramiczne, które trwały od maja do lipca. Podczas zajęć warsztatowych, osoby niepełnosprawne pod okiem terapeuty Jakuba Niewdana tworzyły Rajski Ogród. Wszystkie prace ceramiczne, umieszczone na ścianie, są wykonane rękami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Uroczystego odsłonięcia ściany ceramicznej, dokonała przewodnicząca samorządu mieszkańców Barbara Gola, w obecności: Aleksandry Małek, dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, prof. Marity Benke-Gajda, prezesa Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”, Henryka Sikory, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach oraz mieszkańców domu. W otwarciu towarzyszyli też uczniowie z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej z Rudawy wraz z Urszulą  Szeluch. Ścianka ceramiczna powstała dzięki Stowarzyszeniu „Ceramika bez granic”, które  w ramach projektu, realizowało zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Zabierzów. Mieszkańcy DPS Więckowice, serdecznie dziękują wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu.

Maria Woszczyna-Lipka
DPS Więckowice