W związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/2144/17 z dnia 08 listopada 2017 r. dotyczącą rezygnacji z poboru opłat skarbowych przez inkasentów, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie
informuje, że w kasach tut. Urzędu od dnia 01 stycznia 2018 r. nie będzie można uiszczać opłaty skarbowej.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać bez dodatkowych opłat:

  • w kasach Urzędu Miasta Krakowa
  • w placówkach PKO Banku Polskiego na terenie miasta Krakowa
  • przelewem na konto: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000