1. Komisja Rewizyjna – 12 grudnia 2017r., godz. 10.00 w Starostwie
2. Komisja Budżetu i Rozwoju- 12 grudnia 2017r., godz. 11.00 (opiniowanie projektu budżetu na 2018r.)
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa – 28 grudnia 2017r., godz. 10.15
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej – 21 grudnia 2017r., godz. 11.00
5. Komisja Edukacji Publicznej – 11 grudnia 2017r., godz. 14.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – 21 grudnia 2017r., godz. 12.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli – 11 grudnia 2017r., godz. 13.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 21 grudnia 2017r., godz. 9.30
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu – 21 grudnia 2017r., godz. 10.00

XXXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00

Sesja dotycząca budżetu powiatu krakowskiego na rok 2018.
– Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2018.
– Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy Komisji Rady na rok 2018.