Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach zdobyli trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie programu edukacyjnego „Proobronni-Terytorialni” dla szkół prowadzących klasy mundurowe. Do konkursu zgłoszono 90 prac ze szkół z całej Polski. Konkurs polegał przygotowaniu przez klasę mundurową wydarzenia społecznego promującego postawy patriotyczne, przygotowanie proobronne, tradycję narodową, itp., a następnie stworzenie filmu trwającego od 2 do 5 minut prezentującego to wydarzenie. Imprezą zorganizowaną przez uczniów ZSP był wyjazd na Kresy, poprzedzony szkolną zbiórką darów dla Polaków. Film wykonał Dawid Wróbel z kl. IV l/w.

Klasy mundurowe ZSP uczestniczą od niedawna w Programie Edukacyjnym „PROOBRONNI-TERYTORIALNI”. Program ten jest realizowany pod honorowym patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a organizatorem jest Stowarzyszenie FIA.

Wyniki konkursu

Film na portalu YouTube