Doroczne spotkanie opłatkowe zgromadziło wczoraj w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie wiele osób związanych z Powiatem Krakowskim, w tym pochodzących z powiatu krakowskiego gości ze świata polityki, m.in posłankę na Sejm RP, Elżbietę Dudę, wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, a także wójtów i burmistrzów z terenu powiatu krakowskiego, jak również przedstawicieli służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie Powiatu Krakowskiego. Obecni byli również przedstawiciele krakowskiego korpusu konsularnego: Oleh Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy, Ursula Meier, Konsul Niemiec i Agnieszka Kamińska, Konsul Honorowa Malty.

Uroczystość rozpoczął występ dziecięcego zespołu muzycznego Jakubowe Muszelki z Więcławic Starych pod kierownictwem Leszka Hinca. Dzieci odśpiewały kilka najpiękniejszych polskich kolęd, wprowadzając tym samym zgromadzonych w uroczystą świąteczną atmosferę. Następnie gospodarze uroczystości – starosta krakowski Wojciech Pałka oraz  przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik przywitali wszystkich gości i odebrali od harcerzy Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” ze Skawiny betlejemskie światło pokoju.

Starosta krakowski życzył wszystkim zebranym mi.n. „… abyśmy troszcząc się o dostatek materialny dla nas i naszych bliskich, potrafili stale pamiętać, że to tylko środki  do realizacji wartości niepomiernie ważniejszych w naszym życiu, takich jak miłość, szacunek, uznanie w rodzinie i społeczeństwie oraz dobro wspólne ujmowane w różnych wymiarach.

Kończąc, pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia, przede wszystkim pokoju w sercach – takiego, jaki przyniosło na świat Boże Dziecię. Niech wśród nas będzie jeszcze więcej miłości, niech umacnia nas klimat nadziei. Niech pokój płynący z głębi serca pozwoli budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy”

Gospodarze uroczystości przekazali również zebranym życzenia od Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Andrzeja Adamczyka oraz od Marszałka Małopolski, Jacka Krupy. Następnie ksiądz Leszek Garstka, proboszcz parafii św. Szczepana, poświęcił opłatki, którymi połamali się zgromadzeni goście życząc sobie wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, jak i na cały nowy 2018 rok.