W środę, 29 listopada 2017 roku na sesji Rady Powiatu w Krakowie wręczono tytuły „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego”, przyznane Uchwałą Nr XXXIV/290/2017 r. Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 września 2017r. Władysławowi Kusińskiemu (pośmiertnie) oraz Uchwałą nr XXXIV/289/2017 r. Agnieszce Rokicie. Przedstawiamy sylwetki wyróżnionych osób:

Władysław Kusiński był przewodniczącym Rady Powiatu w Krakowie w latach 2002-2006, wiceprzewodniczącym w latach 2000-2002 oraz 2010-2014, emerytowany dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Proszowicach. Organizator struktur odrodzonego samorządu powiatowego, w jego pierwszej kadencji. Od  wielu lat działał na rzecz społeczności lokalnej  Gminy  Igołomia – Wawrzeńczyce, a od 1999 r. niestrudzenie tworzył wspólnotę Powiatu Krakowskiego. Jego doświadczenie w działalności społecznej i wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej pozwoliły mu z wielkim zaangażowaniem i sukcesem działać w  Radzie Powiatu w Krakowie. Szczególnego podkreślenia wymaga jego oddanie służbie publicznej, zaangażowanie, konsekwencja w działaniu oraz umiejętności organizacyjne i dyplomatyczne, które przez lata służyły budowaniu więzi pomiędzy ludźmi o różnych poglądach politycznych i podejmowaniu działań na rzecz dobra wspólnego. Sprawując mandat radnego Władysław Kusiński zainicjował szereg działań na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej powiatu oraz współpracy z samorządami gminnymi powiatu i małopolski. Swoją działalnością społeczną wniósł bardzo duży wkład w rozwój społeczeństwa demokratycznego. Pozostawał nieustająco aktywny w działaniu na rzecz budowania wspólnoty samorządowej, w ostatnich latach szczególnie angażując się w przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez starostę krakowskiego. Poza sprawowaniem mandatu radnego Władysław Kusiński działał niestrudzenie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przekonując mieszkańców do aktywności w ramach działalności organizacji pozarządowych. Jako członek stowarzyszeń i pasjonat historii podejmował szereg inicjatyw dla zachowania tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego. Wielokrotnie doceniany przez władze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za niestrudzoną pracę na rzecz ludzi szczególnie potrzebujących pomocy zarówno materialnej jak również merytoryczno-prawnej. Gorący zwolennik edukacji społeczeństwa i podnoszenia poziomu społeczno-kulturalnego na każdym etapie życia człowieka. Inicjator gminnych polityk senioralnych, realizowanych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Gminnych Rad Seniorów. Władysław Kusiński zmarł 10 czerwca 2017 roku. Wyróżnienie odebrała żona, Eleonora Kusińska.

Agnieszka Rokita od urodzenia mieszka w Zabierzowie i to właśnie tutaj rozpoczęła swoje działania charytatywne. Szczególnie bliskie jej sercu stały się chore, dotknięte przez los dzieci. Agnieszka Rokita w 2009 roku została laureatką IV edycji Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego, dla osób działających na rzecz dobra innych. Również w 2009 roku w kategorii osobowość gminy Zabierzów otrzymała tytuł „Najlepszy z Najlepszych”. W 2010 roku z rąk Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza została wyróżniona tytułem „ Miłosierny Samarytanin roku 2009”. Charytatywne działania na terenie gminy Zabierzów rozpoczęły się już w 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy wyraziła ona chęć bezinteresownej pomocy, podczas organizowania imprez z udziałem najmłodszych mieszkańców gminy. Jej działalność nie ogranicza się wyłącznie do tereny gminy Zabierzów. Działa również w gminach ościennych i w Krakowie. Od kilkunastu lat pomaga dzieciom z oddziału neurochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Agnieszka Rokita nie założyła fundacji, nie czerpie ze swojej pracy żadnych zysków.  To kobieta o wielkim sercu. Skromna i empatyczna, wrażliwa na ból i cierpienie. W swoich działaniach konsekwentnie realizuje plan pomagania tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Bezinteresowna pomoc drugiej osobie to najlepsza nauka człowieczeństwa. To też nauka udzielania pomocy i proszenia o nią. Pomaganie potrzebującym sprawia, że możemy naprawdę nazywać się ludźmi. Pomagając bezinteresownie, sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki, a nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką w tym dziele. Nic nie jest bardziej inspirujące i godne naśladowania niż przykład takich ludzi jak Agnieszka Rokita. Do wszystkich nagród, które otrzymała zgłaszali ją ludzie, którym pomogła, oczarowani jej postawą i poświeceniem. 

/z laudacji przewodniczącej Rady Powiatu Alicji Wójcik/