Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Edukacja językowa szansą na rozwój szkoły”. Celem projektu jest wyposażenie kadry nauczycielskiej w kompetencje językowe, które pozwolą na wprowadzenie szkoły w europejski wymiar edukacji, umożliwią dostęp do narzędzi i programów wspierających proces kształcenia oraz zwiększą umiejętności metodyczne i warsztatowe nauczycieli co wpłynie na podniesienie jakości i efektywności pracy dydaktycznej.

W ramach tego projektu czworo nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii latem 2017 roku. Każdy studiował w innym czasie i miejscu (Oxford, Londyn, Canterbury). Każdy też miał nieco inne zadania związane z realizacją tego projektu. Wszystkim jednak przyświecał cel główny wspomniany powyżej. Wyjazdy kadry nauczycielskiej były poprzedzone zajęciami z języka angielskiego w kraju  oraz przygotowaniem kulturowym. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii nauczyciele zakwaterowani byli  zarówno w akademiku (University of Kent) jak i u rodzin angielskojęzycznych. Kurs dla każdego uczestnika trwał dwa tygodnie. W tym czasie  nauczyciele poznali dużo ciekawych metod pracy na lekcjach, które można stosować nie tylko na zajęciach języka angielskiego lecz również na innych przedmiotach. W weekendy odbywały się wycieczki krajoznawcze m. in. do Cambridge, Londynu. Poza normalnym trybem zajęć w szkołach językowych odbywały się popołudniowe warsztaty językowe oraz zajęcia integracyjne w ramach, których można było wziąć udział w bowlingu, karaoke, konkursach, grach i zabawach oraz spędzić czas na pikniku grając np. w krykieta lub jedząc słynne angielskie grillowane hamburgery.

W czasie wolnym od zajęć można było zwiedzić brytyjskie muzea, wystawy, ulice, uczelnie lub udać się na zakupy do słynnych brytyjskich sklepów i galerii. Po intensywnym dniu pełnym wrażeń wzbogaconych elementami edukacyjnymi można było się udać, z nowo poznanymi osobami praktycznie z całego świata, do jednego z wielu brytyjskich pubów, aby w miłej atmosferze „szlifować” język angielski. Kontakty z nauczycielami z Europy będą w przyszłości pomocne w realizacji innych przedsięwzięć ponadnarodowych.

ZSiPO w Skale