W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej z dniem 01.02.2018 r. zostanie przeniesiony do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na Al.Słowackiego 20 w Krakowie.

W związku z powyższym w dniach 01-02.02.2018 r. Referat będzie nieczynny.
Od dnia 05.02.2018r. obsługa stron będzie odbywać się na Al. Słowackiego 20, w pok. 403.