Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 21/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku przyjął zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia do realizacji przez Powiat Krakowski w roku 2018:

Zadania

Zadania

Uchwała
Załącznik do uchwały