Przypominamy, że do 19 stycznia 2018 roku można składać oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Więcej informacji o konkursie