W środę 10 stycznia 2018 roku starosta krakowski Wojciech Pałka wraz wójtem gminy Zielonki Bogusławem Królem przy obecności radnych gminnych i powiatowych podpisali uroczyście akt notarialny dotyczący przekazania gminie Zielonki działki Skarbu Państwa. Nieruchomość o numerze 1507 leży na terenie sołectwa Zielonki, w sąsiedztwie Osiedla Łokietka. Działka o powierzchni 42 arów o wartości rynkowej 607.194 zł. została przekazana gminie w formie darowizny. Gmina wykorzysta teren do celów rekreacyjno-sportowych. Po odpowiednim zagospodarowaniu działki zostanie ona przekazana do dyspozycji wszystkich mieszkańców.