Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej www.mkidn.gov.pl informację o kolejnej edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

Szczegółowe informacje

Termin składania wniosków aplikacyjnych do programu upływa 31 stycznia 2018 r.