24 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Głównym tematem sesji było przedstawienie sprawozdań z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz z wykonania planów pracy Komisji Rady. Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim w 2017 roku. Podjęto również szereg uchwał dotyczących modernizacji lub przebudowy dróg powiatowych, poprawy odwodnienia, budowy odcinka kanalizacji czy wykonania zatoki przystankowej i chodnika. Podjęcie uchwały dotyczącej wydania przepisów ograniczających używanie wyrobów pirotechnicznych na terenie powiatu krakowskiego na wniosek radnych zostało przeniesione na kolejną sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 28 lutego.