W środę, 24 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (modernizacji drogi nr 2183K ul. Dworska w m.Czernichów)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego (przebudowy drogi nr 2178K w m. Ochodza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (przebudowy drogi nr 2163K ul. Bukowska w m. Skawina)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. przebudowa drogi nr 1992K ul. Bruchnalskiego w m. Świątniki Górne)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. m. Olszowice)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. przebudowa drogi nr 2128K z dr. gminną nr 601661K w m. Więckowice)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. poprawa odwodnienia drogi pow. nr 2128K ul. Podłonie w m. Rudawa)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. przebudowa drogi nr 2192 K w m. Morawica)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sułoszowa prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (przebudowy drogi nr 2134 K w m. Wola Kalinowska)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sułoszowa prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (przebudowy drogi 2136 K oraz nr 2135K w m. Wielmoża)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (przebudowy drogi nr 1261K w m. Prandocin)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego Słomniki. ( przebudowy drogi nr 2198K ul. Poniatowskiego w m. Słomniki)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. przebudowy drogi nr 2159K w m. Baranówka)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (dot. przebudowy drogi nr 2165K w m. Dojazdów)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów-Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. ( przebudowy drogi nr 2167K w m. Kocmyrzów)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skała prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego. (wykonania zatoki przystankowej i chodnika w ciągu drogi nr 1156K w m. Minoga)
 24. Sprawy bieżące.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Zamknięcie obrad.