Luty 2018

2018.02.28 Mini-koszykówka dziewczyn IS (UKS Pogórze Świątniki Górne)

28 lutego 2018|

Uczniowski Klub Sportowy "Pogórze" w Świątnikach Górnych zorganizował zawody dziewcząt w mini-koszykówce. Zawody odbyły się w ramach Igrzysk Dzieci. Sprawozdanie: Mini-koszykówka dziewcząt

2018.02.28 Tenis stołowy drużynowy LIC (CKiS w Skawinie)

28 lutego 2018|

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zorganizowało w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie drużynowe zawody dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w ramach Licealiady. Sprawozdanie

  • flaga-polski-2

Nabór wniosków do konkursu “Niepodległa 2018”

27 lutego 2018|

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że Biuro Programu „Niepodległa”, łączącego różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uruchomiło nowy program dotacyjny. O dotacje w ramach tego programu ubiegać się mogą

  • Smog TVN Meteo

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

27 lutego 2018|

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 27.02.2018 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz

Ustalenie zasad i tryb przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej

23 lutego 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie przyjął Uchwałę nr 49/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie

Procedura rozpatrywania i zasad oceny wniosków

23 lutego 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 50/18 z dnia 21 lutego 2018 r. przyjął procedurę rozpatrywania i zasad oceny wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Krakowskim oraz zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów

  • Otwarty Konkurs Ofert 2018

Ogłoszono konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

23 lutego 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie. Oferty należy składać w

  • herb

Wyniki konkursu ofert – kultura, sport

22 lutego 2018|

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 46/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa